J Rauma Oy:n  (jäljempänä Herkkutukku) ja Asiakas (määritelty tarkemmin kohdassa Yleistä) välillä sovelletaan tässä dokumentissa määriteltyjä tilaus-ja sopimusehtoja. 

1. Yleistä

Sopimus Herkkutukun ja Asiakkaan välille syntyy kun Asiakas päättää aloittaa varainhankinnan Herkkutukun tuotteilla tilaamalla myyntikuvastot, rekisteröitymällä Oma Herkkuun tai tekemällä suoran tilauksen Herkkutukun verkkokaupasta. Asiakas hyväksyy tilaus- ja sopimusehtomme.

Herkkutukku pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tilaus- ja sopimusehtoja.

Asiakas
Tarkoittaa Herkkutukun sopimuksen toista osapuolta, esimerkiksi yhdistystä (esimerkiksi urheiluseura tai -joukkue) tai kouluokkaa. 

Kampanjan vetäjä
Tarkoittaa henkilöä, jonka Asiakas on nimennyt toimimaan yhdistyksen tai koululuokan ja Herkkutukun välisenä yhteyshenkilönä.

Asiakas myy Herkkutukun tuotteita yksittäisten myyjien avustuksella (esim. luokan oppilaat tai joukkueen jäsenet, tai heidän vanhemmat) joko ennakkomyyntinä kuvastojen avulla tai tekevät suoran tilauksen = kampanjamyynti. Kampanjan vetäjä on vastuussa varainhankinnan hoitamisesta Herkkutukun ohjeistuksen mukaan.

Herkkutukun tuotteiden toimituksen ja jakelun tavoitteena on, että Asiakas kerää omatoimisesti rajoitetun ajan puitteissa rahaa yhteiseen tavoitteeseen (kuten luokkaretki tai harjoitusleiri) myymällä Herkkutukun tuotteita omille asiakkailleen. Asiakkaan keräämät ansiot on käytettävä lyhentämättöminä voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen ja ryhmän yhteistä tavoitetta varten. 

2. Osapuolten oikeudellinen asema

Tämä sopimus ei johda siihen, että Herkkutukun katsottaisiin olevan työnantajan asemassa suhteessa Asiakasta, tai että Asiakkaan katsottaisiin olevan työntekijän asemassa Herkkutukkua kohtaan.

Asiakkaan ei myöskään katsota olevan Herkkutukun kauppaedustaja tai myyntimies. Väärinkäsitysten välttämiseksi osapuolet sopivat nimenomaisesti, ettei sopimukseen sovelleta lakia kauppaedustajista ja myyntimiehistä (417/1992).

3. Herkkutukun sitoumukset

Herkkutukku sitoutuu auttamaan Asiakasta Kampanjan vetäjän välityksellä tämän kysymyksissä myyntikampanjan voimassaoloaikana.
Herkkutukku toimittaa rahtivapaasti myyntiä varten myyntikuvastot Kampanjan vetäjälle sovitun mukaisesti.

4. Asiakkaan sitoumukset

Asiakkaan on huolehdittava siitä, että Kampanjan vetäjä on nimetty ja että Kampanjan vetäjä täyttää ne vaatimukset, jotka hänelle on asetettu tässä sopimuksessa. Asiakas sitoutuu noudattamaan ja kunnioittamaan Herkkutukun antamia ohjeita sekä toimintaperiaatteita liittyen tuotteiden myyntiin ja ostoon.
Asiakas edustaa myynnin kaikissa vaiheissa Herkkutukkua ja sen tuotteita. Myyntitapahtuman tulee säilyttää, tai mieluiten vahvistaa, tuotteiden ja tavaramerkin liikearvoa ja mainetta. 

5. Kampanjan vetäjä

Kampanjan vetäjän tulee olla täysi-ikäinen, ja hänen on hyväksyttävä se, että luottokelpoisuus voidaan tarkistaa. Kampanjan vetäjä on vastuussa tuotteiden maksamisesta ja virheettömästä tilityksestä Herkkutukulle ja Asiakkaalle. Kampanjan vetäjä huolehtii yhteydenpidosta Herkkutukun kanssa.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että Kampanjan vetäjäksi nimetty vastaa kuin omasta velastaan siitä, että Asiakas täyttää velvollisuutensa Herkkutukkua kohtaan.
Tämän sopimuksen hyväksymällä Kampanjan vetäjän vakuuttaa saaneensa edustamaltansa Asiakkaalta valtuutuksen solmia tämä sopimus Asiakkaan lukuun ja muutoinkin toimia Asiakkaan puolesta tämän sopimuksen puitteissa.

Kampanjan vetäjän on tutustuttava tämän sopimuksen Asiakasta koskeviin ehtoihin, ymmärrettävä ja hyväksyttävä nämä ehdot ja sitouduttava noudattamaan niitä sekä muita ohjeita, joita Herkkutukku voi antaa. Kampanjan vetäjän sitoutuu noudattamaan ja kunnioittamaan Herkkutukun toimintaperiaatteita.
Kampanjan vetäjän henkilötietoja säilytetään ja käsitellään Herkkutukun tietosuojakäytännön mukaisesti. 

6. Tilauksen tekeminen

Kampanjan vetäjän tekee tilauksen Oma Herkku -palvelussa tai Herkkutukun verkkosivustolla sivustolla www.herkkutukku.fi verkkokaupasta. Kampanjan vetäjän voi tehdä Herkkutukun tuotetilauksen myös puhelimitse tai sähköpostilla niin halutessaan. Muilla tavoin tehtyjen tilausten osalta ei voida taata, että tilaus saapuu perille ajoissa.

7. Tuotteiden toimitus

Herkkutukku pyrkii toimittamaan tilatut tuotteet Asiakkaalle seuraavasti: herkkutilaukset noin 1-5 arkipäivän kuluessa ja paperitilaukset noin 5 -9 arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta, tai tilauksen yhteydessä erikseen ilmoitettavana tai osapuolten muutoin sopimana toimituspäivänä. Jos toimitus ei onnistu Asiakkaalle ilmoitetussa tai osapuolten muutoin sopimassa ajassa, Herkkutukku ilmoittaa Asiakkaalle  uuden arvioidun toimitusajan. 

Herkkumyynnin minimitilauserä on 30 tuotetta. Yksi lisätilaus toimitetaan veloituksetta.

Paperimyynnin rahtivapaa toimituserä on 80 säkkiä. Alle 80 säkin tilauksista Herkkutukku veloittaa toimitusmaksun 40 €.

Herkkutukku voi perua tai keskeyttää tilauksen, jos Asiakkaan tai Kampanjan vetäjän luottokelpoisuus on Herkkutukun arvion mukaan alhainen.

Kampanjan vetäjä ilmoittaa tilauksen yhteydessä Herkkutukulle tuotteiden toimitusosoitteen. Kampanjan vetäjä vastaa annetun toimitusosoitteen oikeellisuudesta. Herkkutukku saattaa laskuttaa vaillinaisista tai virheellisistä osoitetiedoista johtuvat lisäkustannukset, jotka johtuvat esimerkiksi kuljetuksen uudelleen järjestämisestä tai osoitteen vaihtamisesta.

Herkkutukku toimittaa tilauksen valitsemansa Huolitsijan toimesta (esim. Posti). Tilaus toimitetaan lavarahtina, poislukien tilaukset jotka ovat tilavuudeltaan pieniä, toimitetaan paketteina, Kampanjan vetäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Lavarahti ei sisällä sisäänkantoa, vaan Asiakkaan tai Kampanjan vetäjän tulee osoittaa Huolitsijalle esteetön purkupaikka lähetykselle. Tilaus kuljetetaan Asiakkaalle Huolitsijan oman toimintatavan ja aikataulun mukaisesti.

Herkkutukku tilaa Huolitsijalta lisäpalveluna soiton ennen toimitusta. Soitto tapahtuu Huolitsijan omien toimintatapojen mukaisesti, eikä Herkkutukku ole vastuussa jos Huolitsija poikkeaa Herkkutukun tilaamasta palvelusta.

Herkkutukku ei ole vastuussa tuotteen valmistajan toimitusviiveistä tai tavarankuljettajan (jäljempänä Huolitsija) toimitusviiveestä tai toimitusvirheestä tai muista, esimerkiksi lakosta johtuvista viiveistä.

8. Toimituksen vastaanottaminen ja lähetyksen tarkistaminen

Kampanjan vetäjän tai asiakkaan on tarkistettava saapunut lähetys että se vastaa tilausta. Mikäli tuote on rikkoutunut, muulla tavoin virheellinen tai poikkeaa lähetysluettelosta, toimituksesta tulee reklamoida Herkkutukulle kohtuullisessa ajassa. Reklamaatio tulee tehdä Herkkutukun reklamaatiolomakkeella, tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Kampanjan vetäjä tai Asiakas on velvollinen toimittamaan kuvan rikkoutuneesta tai muutoin virheellisestä tuotteesta. Kampanjan vetäjä tai Asiakas on velvollinen huomauttamaan Huolisijaa toimitushetkellä havaitusta tuotteen rikkoutumisesta ja tekemään siitä merkinnän rahtikirjaan. Reklamoitu toimitus uusitaan niiltä osin kuin se Herkkutukun tekemän arvioinnin jälkeen todetaan virheelliseksi.

9. Tuotteiden hinta ja maksuehto

Asiakas ostaa tuotteet Herkkutukulta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Herkkutukulla on oikeus esittää Asiakkaan loppuasiakkaita varten ohjeellinen myyntihinta.

Maksuehdot herkuille
Kampanjamyynti: 30 päivää netto.
Ennakkomyyntinä myydyt tuotteet: 14 päivää netto tai sopimuksen mukaan.

Maksuehdot paperituotteille
Kampanjamyynnit: 30 päivää netto.
Ennakkomyyntinä myydyt tuotteet: 14 päivää netto.

Asiakkaan on maksettava toimitettu tilaus viimeistään laskussa olevan eräpäivän mukaisesti. Kampanjan vetäjän on velvollisuus ilmoittaa Herkkutukulle, mikäli laskun maksaminen annetussa ajassa ei ole mahdollista. Herkkutukulla on oikeus viivästyskorkoon voimassa olevan koron mukaisesti jos lasku maksetaan myöhässä.

Erääntyneet saatavat siirretään Herkkutukun valitsemalle perintätoimistolle.

10. Asiakkaan tuotto

Asiakas tuotto-osuus myynnistä on Herkkutukun laskuttaman ja loppuasiakkaan maksaman summan välinen erotus. Herkkutukku laskuttaa Asiakkaalta vain Herkkutukulle kuuluvan osuuden.